EDITIE 2022/6 - JULI/AUGUSTUS 2022

Waterkwaliteit: veel bereikt en nog veel te doen

KLAAS JILDERDA OVER DRIE DECENNIA WERKEN AAN SCHOON WATER

Wij? Wij zijn CropLife NL!

Meer namaak-gewasbeschermings­middelen in Europa

HET BULLETIN – JULI/AUGUSTUS 2022 Het Bulletin is een uitgave van CropLife NL. CropLife NL behartigt belangen van bedrijven die chemische & biologische gewasbeschermingsmiddelen ontwikkelen voor de Nederlandse markt. Het Bulletin verschijnt maandelijks in digitale vorm . Aan- en afmelding voor een kosteloos abonnement kan via dit formulier.

REDACTIE CropLife NL, Postbus 80523, 2508 GM Den Haag ­– croplife@croplife.nlwww.croplife.nlCropLifeNL

TEKST EN REALISATIE Fred Meijer Communicatie ONTWERP EN LAY-OUT Cyril Strijdonk Ontwerpburo, Gaanderen FOTOGRAFIE Fred Meijer